Erdőkövesd

Kezdőlap > Önkormányzat > Hatályos rendeletek

Hatályos rendeletek

4/1993. (VIII. 24.) számú rendelet a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályozásárólPDF-ikonDOC-ikon
3/1995. (II. 22.) számú rendelet a polgármester egyéb juttatásairól, valamint a települési képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairólPDF-ikonDOC-ikon
3/1997. (II. 18.) számú rendelet a vízdíj mértékérőlPDF-ikonDOC-ikon
2/1998. (II. 17.) számú rendelet a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásrólPDF-ikonDOC-ikon
2/1999. (III. 23.) számú rendelet az ebtartás szabályairólPDF-ikonDOC-ikon
8/1999. (VI. 29.) számú rendelet a község jelképeinek megállapításáról és használatának rendjérőlPDF-ikonDOC-ikon
13/1999. (XII. 17.) számú rendelet a magánszemélyek kommunális adójárólPDF-ikonDOC-ikon
6/2000. (IV. 12.) számú rendelet Erdőkövesd Község Díszpolgára kitüntető címrőlPDF-ikonDOC-ikon
15/2000. (XII. 20.) számú rendelet a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásrólPDF-ikonDOC-ikon
16/2000. (XII. 20.) számú rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásrólPDF-ikonDOC-ikon
4/2001. (III. 28.) számú rendelet a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrőlPDF-ikonDOC-ikon
15/2001. (XII. 19.) számú rendelet a szociális étkeztetésrőlPDF-ikonDOC-ikon
10/2002. (IX. 2.) számú rendelet a temetőkről és a temetkezésrőlPDF-ikonDOC-ikon
11/2002. (IX. 2.) számú rendelet a helyi környezetvédelem szabályairólPDF-ikonDOC-ikon
12/2002. (IX. 2.) számú rendelet a közművelődés helyi feladatairólPDF-ikonDOC-ikon
2/2003. (II.11.) számú rendelet a közterület-használat díjárólPDF-ikonDOC-ikon
3/2003. (II. 11.) számú rendelet az önkormányzat Szervezeti és Működési SzabályzatárólPDF-ikonDOC-ikon
4/2003. (II. 11.) számú rendelet a helyi építési szabályzatrólPDF-ikonDOC-ikon
9/2003. (IX. 2.) számú rendelet a helyi iparűzési adórólPDF-ikonDOC-ikon
10/2003. (IX. 2.) számú rendelet a helyi lakáscélú támogatásokrólPDF-ikonDOC-ikon
15/2003. (XI. 25.) számú rendelet a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díjának megállapításárólPDF-ikonDOC-ikon
2/2004. (II. 10.) számú rendelet a házi gondozási részkörzet működtetésének szabályairólPDF-ikonDOC-ikon
8/2004. (V. 26.) számú rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairólPDF-ikonDOC-ikon
10/2004. (V. 26.) számú rendelet a Helyi Környezetvédelmi AlaprólPDF-ikonDOC-ikon
11/2004. (VI. 29.) számú rendelet a talajterhelési díj helyi szabályairólPDF-ikonDOC-ikon
14/2004. (IX. 8.) számú rendelet az erdőkövesdi Petőfi utca, Akácfa utca, valamint a Dózsa utca forgalomszabályozásárólPDF-ikonDOC-ikon
1/2005. (I. 26.) számú rendelet Erdőkövesd község hulladékgazdálkodásárólPDF-ikonDOC-ikon
1/2012. (II. 13.) számú rendelet Erdőkövesd Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetésérőlPDF-ikon
2/2012. (II. 13.) számú rendelet egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésérőlPDF-ikon
3/2012. (II. 13.) számú rendelet Erdőkövesd Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításárólPDF-ikon
4/2012. (III. 30.) számú rendelet a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 6/2011. (V. 12.) önkormányzati rendelet módosításárólPDF-ikon
5/2012. (IV. 26.) számú rendelet Erdőkövesd Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításárólPDF-ikon
6/2012. (IV. 26.) számú rendelet Erdőkövesd Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásárólPDF-ikon
7/2012. (IV. 26.) számú rendelet egyes önkormányzati rendeleti előírások hatályon kívül helyezésérőlPDF-ikon
8/2012. (IX. 13.) számú rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításárólPDF-ikon
9/2012. (IX. 13.) számú rendelet az ebtartás szabályairól szóló rendelet hatálytalanításárólPDF-ikon
10/2012. (XI. 19.) számú rendelet a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 6/2011. (V. 12.) önkormányzati rendelet módosításárólPDF-ikon
11/2012. (XI. 28.) számú rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításárólPDF-ikon
12/2012. (XI. 28.) számú rendelet a helyi iparűzési adórólPDF-ikon
13/2012. (XI. 28.) számú rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 16/2000. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításárólPDF-ikon
14/2012. (XI. 28.) számú rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/1999. (XII. 17.) önkormányzati rendelet hatálytalanításárólPDF-ikon
15/2012. (XII. 12.) számú rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 16/2000. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításárólPDF-ikon
16/2012. (XII. 12.) számú rendelet Istenmezeje-Erdőkövesd-Ivád Körjegyzőség köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 1/2011. (XII. 30.) közös önkormányzati rendelet hatálytalanításárólPDF-ikon
1/2013. (I. 16.) számú rendelet a természetben nyújtott egyszeri szociális célú tűzifa támogatás feltételeirőlPDF-ikon
2/2013. (I. 29.) számú rendelet Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirőlPDF-ikon
3/2013. (I. 29.) számú rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 16/2000. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításárólPDF-ikon
4/2013. (II. 14.) számú rendelet Erdőkövesd Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésérőlPDF-ikon
5/2013. (II. 14.) számú rendelet a polgármester egyéb juttatásairól, valamint a települési képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 3/1995. (II. 22.) önkormányzati rendelet hatálytalanításárólPDF-ikon
6/2013. (III. 5.) számú rendelet a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 6/2011. (V. 12.) önkormányzati rendelet módosításárólPDF-ikon